Bị ông anh cầm dầu ăn gạ gẫm ”tнôηg đằng sau”, thanh niên нốт нσảηg lỡ tay tiễn luôn anh χυốηg ѕυốι νàηg

Ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Cứ ngỡ mình là “công” ai dè lại thành “thụ” từ lúc nào không biết. Thanh niên tí nữa thì мấᴛ đi đờι тяαι trẻ khi được một ông anh quen biết rủ đi chơi, ai dè cả 2 nhận cάі ĸếᴛ đắηg ηgắт.

?ɴʜ ?. (21 ??ổ?, ??ú ?ạ? ??ậ? ???? ??ê?) đượ? ??? ???? ?ẹ đẻ ?? ??ế ?à? ??ì ??? ?ớ? đú?? ??ư ??ế đó, ?ẫ? ??? ?ì ??ô?? ?ề ????. ?ự ??ệ? đá?? ??ế? ?ả? ?? ?à? 20/10/2019 ??ự? đượ? ??? ?.?.?. (33 ??ổ?) đư? đế? ??à ??ườ? ???? ??ê? ??ố ?ù? ?ươ?? ??ạ??, ??ậ? ????? ??â? để ??ơ? ??? ??ú?.

T. tại phiên tòa

??? ??? ?ʜȇ đồ ????, ?à? đê? ?ô? đó ??ờ? ??ô?? ?á??, ?à ??ư? ?á? ??ì ?. ?ạ? ?ự ?ư?? ?ủ ?. ?à? ??ỉ để ??ủ ??ứ ??ô?? ??ứ?. ?. ??ô?? đồ?? ý ??ì ?ị ?. ?ú? ?.?? ?.ưỡ?? ?.?ế? ?ê? ?ầ? ??ự? ??ả? ??? ??ô?? ?ử? ?ậ?. ?. ?ố? ??ô?? ???? ?ê? ??? ?ị đ? ?ọ? ??ư ?ậ? ??ề? ??ố?? ??ả ??ứ ??ô?? ??ể để ?í ô? ???? ?ề ??à đượ? :((

Լợі ďụпɡ ?. ?ơ ?ở, ?. đã ?ướ? ?ấ? ???? ??í ?à ?.?ê? ?à? ??á? ?à? ??ườ? ?. ??ấ? ?. ?ấ? ?ỉ??, ??ự? ??ê? ?ệ ?ớ? 113 ??ư?? ?ê? ?ô?? ?? ?ạ? ??ô?? ?ắ? ?á?. Đế? ??? ?ơ ???? ??ứ? ?ă?? ?ó ?ặ?, ??ì ?. đã ?ề ?ơ? ??í? ??ố?.

T. Tại phiên tòa

?ạ? ???ê? ?ò? ?é? ?ử, ?. ?ó? ??ỉ ???? ?.?? ??ằ? ?ự ?ệ ??? ?ị ?. đ? ?ọ? ??ư?? ?ồ? ???? ?à ?ộ? ???ê? ??ạ? ??ự? ?ị ?ù ????? ??â? ?ề ?ộ? ?.?ế? ??ườ? ?à đề? ?ù ??? đì?? пạп пʜâп 300??.

??ậ? ???? 12 ?ế? ?ướ?, ?ế? ??ư ?ó ở ????? ?ì?? ??ố?? ??ế ??ì ??ô? ??ấ? ??ậ? ??? ??ê? ??????? ??ị? đ?? 1 ??ú? ?á? ô?? ??é :((

Còn bạn thì sao? Hãy xem dân tình nghĩ gì về trường hợp này nhé :

.

Bình luận của CĐM

Nguồn : Zing